Home » Mens en maatschappij » Economie

economie

De mate waarin jij in je behoeften kunt voorzien, noem je je welvaart.

Je welvaart wordt voor een deel bepaald door hoeveel geld je hebt.
Met het geld dat je hebt, kun je producten kopen die je wilt hebben.
Maar je welvaart wordt ook bepaald door je geluksgevoel, je welzijn.

Materiële bezittingen, zoals een huis, kleding, computer en mobiel enz..

 

Immateriële bezittingen zoals vriendschappen, talenten en goede eigenschappen.

In ontwikkelingslanden is veel armoede, het inkomen per inwoner is erg laag. Ook is de gezondheidszorg in deze landen slecht, waardoor er een hoger sterftecijfer is en de gemiddelde levensduur korter is.

Welvaartsresten zijn spullen die jij zelf niet meer gebruikt, maar waar  een ander nog veel plezier van kan hebben.