Home » Wereld » Nederland

Nederland

In Nederland zijn veel polders.

Een polder is een gebied dat lager ligt dan het omringende water en waarvan de waterstand kunstmatig geregeld kan worden. Een groot gedeelte van West Nederland ligt onder de zeespiegel. Als de duinen en de dijken ons niet zouden beschermen, zouden grote gedeelten van het lage West Nederland overstromen.

Hoe ontstaan duinen?

Voor een groot deel wordt ons land beschermd door de duinen. Zonder duinen zou een deel van ons land onder water lopen.

Op de plekken waar geen duinen zijn, zijn dijken nodig.

http://www.schooltv.nl/video/embedded/ontstaan-van-duinen-zee-wind-en-planten/ 

 

De watersnoodramp was in 1953.

Weet jij nog het antwoord te geven op de volgende vragen?

1. Wanneer vond de Watersnoodramp plaats?

2. Welke gebieden in Nederland overstroomden?

3. Waarom overstroomden die gebieden?

4. Voor de watersnoodramp waren veel dijken al beschadigd. Waardoor?

6. Waarom was het voor de boeren lange tijd na de ramp nog zwaar?

7. Welk plan werd bedacht na de watersnoodramp?

 

De hoogte van het water en land in Nederland wordt altijd gemeten ten opzichte van hetzelfde niveau: het Normaal Amsterdams Peil (NAP). 

Rating: 2.5 sterren
2 stemmen

Meer informatie over Nederland waterland op: http://levenmetwater.weebly.com/hoofdstuk-5-nederland-waterland.html 

Maak een Gratis Website met JouwWeb